COMBO 6 tinh dầu hương hoa cá tính
- 10%
Tinh dầu hỗn hợp (BYEFLU)
- 38%

Tinh dầu hỗn hợp (BYEFLU)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Vỏ bưởi (Grapefruit)
- 38%
Tinh dầu Tràm trà (Tea tree)
- 38%

Tinh dầu Tràm trà (Tea tree)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Trà xanh (Green Tea)
- 38%

Tinh dầu Trà xanh (Green Tea)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Sả chanh (Lemongrass)
- 38%

Tinh dầu Sả chanh (Lemongrass)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Vỏ Quế (Cinnamon)
- 38%

Tinh dầu Vỏ Quế (Cinnamon)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Oải hương (Lavender)
- 38%
Tinh dầu Nghệ (Turmeric)
- 38%

Tinh dầu Nghệ (Turmeric)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Long Não (Camphor)
- 38%

Tinh dầu Long Não (Camphor)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu Lan Tây (Ylang)
- 38%

Tinh dầu Lan Tây (Ylang)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hương thảo (Rosemary)
- 29%
Tinh dầu hương nhu (Hebra Ocimi)
- 38%
Tinh dầu hoa Hồi (Star Anise)
- 38%

Tinh dầu hoa Hồi (Star Anise)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hoa Tuy Líp (Tulip)
- 38%

Tinh dầu hoa Tuy Líp (Tulip)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hoa sen (Lotus)
- 38%

Tinh dầu hoa sen (Lotus)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hoa nhài (Jasmine)
- 38%

Tinh dầu hoa nhài (Jasmine)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hoa ly (Lily)
- 38%

Tinh dầu hoa ly (Lily)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu hoa hồng (Rose)
- 38%

Tinh dầu hoa hồng (Rose)

75.000₫
120.000₫
Tinh dầu gừng (Ginger)
- 38%

Tinh dầu gừng (Ginger)

75.000₫
120.000₫
Hotline: 0913963366